Nabídka služeb

Služby

Neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Budu od Vás potřebovat informaci, kde se nemovitost nachází (katastrální území), parcelní číslo nemovitosti a rozsah prací.

Na základě těchto informací Vám vypracuji cenovou nabídku.
Působnost: okres Benešov a přilehlé okresy (Praha-západ, Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Příbram)

vytyčení stavby před započetím stavebních prací

geometrický plán na vyznačení budovy v katastru, změnu hranic pozemků, rozdělení pozemku, vyznačení rozsahu věcného břemene, ...

vytyčení vlastnickch hranic

vyhotovení dokumetace skutečného provedení stavby

vyhotovení geodetického podkladu pro projektovou činnost - polohopisný a výškopisný plán

poradenství v oboru katastr nemovitostí

Ceník

Pro cenovou kalkulaci ostatních zeměměřických úkonů mě kontaktujte. Každá zakázka je "originál" a je nutné ji ocenit samostatně.

Zaměření budovy a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení budovy, 

přístavby ke kolaudaci

6000 Kč

Geodetický podklad pro projekt rodinného domu
(výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území)

4500 Kč

Podrobné vytyčení stavby 1 bod 

450 (min. 1.800) Kč

Zřízení hlavního výškového bodu pro stavbu společně s podrobným vytyčením stavby

500 Kč

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby

1500 Kč

Ing. Martina Jíšová, tel. 724 037 724, e-mail: geodet-ka-benesov@centrum.cz
Všechna práva vyhrazena 2019
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!