Vytyčení stavby

 

Před započetím stavby stavebníkem doporučuji polohově popř. výškově vytyčit stavbu na pozemku. To může provést pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

Před vytyčením po Vás budu požadovat:

  1. koordinační situaci stavby (rozměry stavby, odstupy od hranic pozemku,...)
  2. kopii stavebního povolení
 
 

Většinou vytyčuji stavbu ve dvou etapách:

  1. před skrývkou terénu vytyčíme dřevěnými kolíky
  2. na základovou desku vytyčíme nástřelnými hřeby

 

Poté vypracuji vytyčovací výkres (protokol o vytyčení stavby), který po Vás bude vyžadovat stavební úřad při kolaudaci stavby.

Doporučuji stavbu vytyčit hlavně v případech, kdy máte stavbu naprojektovanou v odstupové vzdálenosti od vlastnické hranice, kterou stavební úřad určil jako minimální a v případě, kdy vlastnická hranice pozemku není venku v terénu zřetelná. V tom případě je vhodné nejdřive vlastnickou hranici vytyčit a odsouhlasit si jí s vlastníkem sousedního pozemku. Předejdete tak do budoucna problémům a pochybnostem, zda je stavba postavena správně dle projektové dokumentace schválené stavebním úřadem. Nejednou se stalo, že přístavba zasahuje do sousedního pozemku jenom proto, že nebyla stavba předem vytyčena geodetem.