Vytyčení stavby

 

Před započetím stavby stavebníkem doporučuji polohově popř. výškově vytyčit stavbu na pozemku. To může provést pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

Před vytyčením po Vás budu požadovat:

  1. část projektu pojmenovanou osazení do terénu (umístění stavby), kde jsou uvedeny rozměry a odstupy stavby od vlastnických hranic
  2. kopii stavebního povolení nebo souhlasu
 
 

Většinou vytyčuji stavbu ve dvou etapách:

  1. před skrývkou terénu vytyčíme dřevěnými kolíky
  2. na základovou desku vytyčíme hřebíčky

 

Poté vypracuji vytyčovací výkres (protokol o vytyčení stavby), který po Vás bude vyžadovat stavební úřad při kolaudaci stavby.

Doporučuji stavbu vytyčit hlavně v případech, kdy máte stavbu naprojektovanou v odstupové vzdálenosti od vlastnické hranice, kterou stavební úřad určil jako minimální a v případě, kdy vlastnická hranice pozemku není venku v terénu zřetelná. V tom případě je vhodné nejdřive vlastnickou hranici vytyčit a odsouhlasit si jí s vlastníkem sousedního pozemku. Předejdete tak do budoucna problémům a pochybnostem, jestli je stavba postavena správně na Vašem pozemku. Nejednou se stalo, že přístavba zasahuje do sousedního pozemku jenom proto, že nebyla stavba předem řádně vytyčena geodetem.