Vytyčení hranice a zpřesnění hranice pozemku

 

Pokud neznáte průběh vlastnických hranic svých pozemků, je potřeba v terénu zaměřit co nejvíce identických bodů, které se porovnají s mapovým podkladem, poté pozvu vlastníky sousedních pozemků a vlastnickou hranici v terénu vytyčím. Pokud se vlastníci sousedních pozemků na průběhu hranice shodnou a podepíší souhlasné prohlášení, údaje o vlastnické hranici vedené v katastru nemovitostí se zpřesní. Poté je možné lomové body vlastnické hranice stabilizovat plastovými mezníky. Pokud se průběh vlastnické hranice nezpřesní podepsáním souhlasného prohlášení, je možné hranici stabilizovat jen dočasně (např. dřevěným kolíkem). Souhlasné prohlášení lze podepsat pouze za přítomnosti úředně oprávněného inženýra!!!

Více o vytyčení a zpřesnění hranice pozemku viz webové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Digitalizace-a-vedeni-katastralnich-map/Zpresneni-geometrickeho-a-polohoveho-urceni-pozemk.aspx).

 

Vytyčení vlastnické hranice geodetem doporučuji před každým budováním nového oplocení nebo při prodeji pozemku a neznatelných hranicích prodávaného pozemku. Nový vlastník by měl znát vymezení pozemku, který kupuje venku v terénu! Předejdete tak do budoucna možným problémům při zpochybnění nově postaveného plotu sousedem!