Věcné břemeno

 

Věcné břemeno zřízené pro jednoho vlastníka omezuje vlastnická práva vlastníka pozemku, k němuž je věcné břemeno zřízeno. Pokud je věcné břemeno zřízeno pouze na části pozemku, je nutné vyhotovit geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného břemene. Na základě smlouvy a geometrického plánu se pak věcné břemeno zapíše do katastru nemovitostí. 

Nejčastější typy věcných břemen jsou:

  • právo chůze
  • právo jízdy
  • právo čerpání vody ze studny
  • právo vedení kanalizace
  • právo el. vedení