Polohopisné a výškopisné podklady

 

Polohopisné a výškopisné podklady pozemků slouží projektantům jako podklad pro projekt stavby (rodinného domu, vodovodu, elektrického vedení, kanalizace, plynovodu, silnic, chodníků, ...). Je potřeba zaměřit zájmový pozemek a jeho okolí se všemi viditelnými předměty a zařízeními na něm a to i včetně výšek. Poté je vyhotoven v elektronické (dxf, dwg, dgn, txt, pdf) nebo papírové podobě výsledný elaborát. Projektant má z těchto podkladů celkový přehled o daném území a může do tohoto podkladu naprojektovat stavbu co nejvhodněji a nejúčelněji.

Výškopisné a polohopisné podklady předávám v závazném polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Rozsah a podrobnost zaměření provádím dle požadavků projektanta.