Geometrický plán

 

Pokud jste právě dokončili novostavbu nebo přístavbu ke stávající stavbě, vyhotovím geometrický plán na vyznačení obvodu budovy, který po Vás bude vyžadovat stavební úřad ke kolaudaci. Poté podáte geometrický plán spolu s kolaudačním rozhodnutím na příslušný katastrální úřad a tím dojde k zápisu stavby do katastru nemovitostí.