Dokumentace skutečného stavu stavby

 

Po dokončení stavby inženýrských sítí (el. vedení, plynovod, vodovod, teplovod, ...) nebo dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, ...) je vyžadováno zaměření skutečného stavu. Zaměřím skutečné provedení stavby se všemi příslušnými zařízeními a vyhotovím dokumentaci, která obsahuje technickou zprávu, situaci v požadovaném měřítku, seznam souřadnic lomových bodů včetně výšek v souřadnicovém systému S-JTSK a Bpv.