Nabídka služeb

 

Kdy budete potřebovat služby geodet-ky:

 
  • pokud chcete začít stavět rodinný dům, chatu, výrobní halu, sklad, pro potřebu projektanta stavby vypracuji POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ PODKLADY pro projekt a poté VYTYČÍM STAVBU na pozemku na základě projektové dokumentace schválené stavebním úřadem
  • pokud jste již postavili dům, zaměřím obvod stavby a vyhotovím GEOMETRICKÝ PLÁN, který budete potřebovat ke kolaudaci a na základě kterého se stavba zapíše do katastru nemovitostí
  • pokud jste jen přistavěli místnost ke stávajícímu domu, zaměřím tuto přístavbu a vyhotovím GEOMETRICKÝ PLÁN 
  • pokud potřebujete zřídit VĚCNÉ BŘEMENO k části pozemku, zaměřím osu vedení nebo v terénu zřetelnou hranici věcného břemene a vyhotovím geometrický plán
  • pokud potřebujete ROZDĚLIT POZEMEK nebo změnit hranici pozemku, zaměřím nebo vytyčím novou hranici v terénu a vyhotovím geometrický plán
  • pokud jste vybudovali např. nové inženýrské sítě (vodovod, plynovod, elektrické vedení,...), liniové stavby (silnice, chodníky, ...) nebo vodní díla (rybníky, hráze,...), zaměřím a vyhotovím DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO STAVU jakékoliv dokončené stavby
 
 
Jste-li v některé z výše uvedených situací, neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Budu od Vás potřebovat informaci, kde se nemovitost nachází (katastrální území), parcelní číslo nemovitosti a rozsah prací.
Na základě těchto informací Vám vypracuji cenovou nabídku.

 

Působnost: okres Benešov a přilehlé okresy (Praha-západ, Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Příbram)