Nabídka služeb

 

  • vytyčení stavby před započetím stavebních prací

  • geometrický plán na vyznačení budovy v katastru, změnu hranic pozemků, rozdělení pozemku, vyznačení rozsahu věcného břemene, ...

  • vytyčení vlastnickch hranic 

  • vyhotovení dokumetace skutečného provedení stavby

  • vyhotovení geodetického podkladu pro projektovou činnost - polohopisný a výškopisný plán

  • poradenství v oboru katastr nemovitostí

 
 
Neváhejte mě kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Budu od Vás potřebovat informaci, kde se nemovitost nachází (katastrální území), parcelní číslo nemovitosti a rozsah prací.
Na základě těchto informací Vám vypracuji cenovou nabídku.

 

Působnost: okres Benešov a přilehlé okresy (Praha-západ, Praha-východ, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Příbram)