Ceník

 
Druh zeměměřické činnosti Cena
Zaměření budovy a vyhotovení geometrického plánu na vyznačení budovy, přístavby ke kolaudaci ... 1 stavba 6.000,-
Geodetický podklad pro projekt rodinného domu
(výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území)
5.200,-
Podrobné vytyčení stavby 1 bod 450,- (min. 1.800,-)
Zřízení hlavního výškového bodu pro stavbu společně s podrobným vytyčením stavby 500,-
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby 1.500,-

 

Pro cenovou kalkulaci ostatních zeměměřických úkonů mě kontaktujte. Každá zakázka je "originál" a je nutné ji ocenit samostatně.


Od Vás potřebuji znát katastrální území, parcelní číslo a druh činnosti, kterou požadujete.