měření na střeše Stavební fakulty ČVUT v Praze

měření na střeše Stavební fakulty ČVUT v Praze